آرشیو اخبار


 

 

شروع عملیات نما پروژه قلهک

  ادامه مطلب

  1 مرداد 1399

 

 
   

 شروع عملیات نما پروژه شعبه بلوار کشاورز ساری

  ادامه مطلب

 31 تیر 1399

 
   

 

 خریداری 9 دستگاه  اسپلیت جهت پروژه ساختمان شعبه بلوار کشاور ساری 

 

  30 تیر 1399

 

 
   

انجام تست کرونا ویروس در کارگاه ساختمانی پروژه قلهک ...

 ادامه مطلب

 29 تیر 1399

   

 

تمهیدات بهداشتی نیروهای انسانی در کارگاه های شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس...

 ادامه مطلب

 28 تیر 1399

 

 
   

  جلسه تودیع جناب آقای مهندس داریوش کهریزی ...

  ادامه مطلب

  24 تیر 1399

   

  بازدید سرپرست شرکت از پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک) ... 

  ادامه مطلب

  23 تیر 1399

   

  معارفه جناب آقای سلیمانی راد سرپرست شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس ...

  ادامه مطلب

  18 تیر 1399

   

  برگزاری مجمع عمومی سالیانه  شرکت ...

  ادامه مطلب

  19 خرداد 1399