آرشیو اخبار


 

  روند پیشرفت پروژه بلوار کشاورز ساری

  ادامه مطلب

  19 شهریور 1399

   

 

 بازدید سرپرست محترم شرکت از پروژه مجتمع رفاهی بابلسر

  ادامه مطلب

  25 مرداد 1399

 

   

 بازدید مهندسین محترم اداره ساختمان بانک رفاه از پروژه قلهک

 ادامه مطلب

 21 مرداد 1399

 
   

 

 بازدید آقای سلیمانی راد سرپرست محترم شرکت از پروژه قلهک

  ادامه مطلب

  19 مرداد 1399

 

 
   

 پیام تبریک سرپرست محترم شرکت به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم

ادامه مطلب

 14 مرداد 1399

 
   

 

 روند اجرایی پروژه ولیعصر

 ادامه مطلب

 6 مرداد 1399

 

   

 دیدار سرپرست محترم شرکت با جناب آقای دکتر للـه گانی مدیرعامل محترم بانک رفاه 

 ادامه مطلب

 5 مرداد 1399

   

 

 پیشرفت فیزیکی پروژه شعبه بلوار کشاورز ساری ...

  ادامه مطلب

  5 مرداد 1399

 

 
   

 بازدید سرپرست محترم شرکت از پروژه قلهک ...

 ادامه مطلب

 4 مرداد 1399 

 
   

 

  شروع عملیات نما پروژه قلهک

  ادامه مطلب

  1 مرداد 1399

 

 
   

 شروع عملیات نما پروژه شعبه بلوار کشاورز ساری

  ادامه مطلب

 31 تیر 1399

 
   

 

  خریداری 9 دستگاه  اسپلیت جهت پروژه ساختمان شعبه بلوار کشاور ساری 

 

  30 تیر 1399

 

 
   

 انجام تست کرونا ویروس در کارگاه ساختمانی پروژه قلهک ...

 ادامه مطلب

 29 تیر 1399

   

 

 تمهیدات بهداشتی نیروهای انسانی در کارگاه های شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس...

 ادامه مطلب

 28 تیر 1399

 

 
   

  جلسه تودیع جناب آقای مهندس داریوش کهریزی ...

  ادامه مطلب

  24 تیر 1399

   

  بازدید سرپرست شرکت از پروژه اداره امورشعب شمال تهران (قلهک) ... 

  ادامه مطلب

  23 تیر 1399

   

  معارفه جناب آقای سلیمانی راد سرپرست شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس ...

  ادامه مطلب

  18 تیر 1399

   

  برگزاری مجمع عمومی سالیانه  شرکت ...

  ادامه مطلب

  19 خرداد 1399