آدرس:

 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، کوچه هفتم(فوزی)، پلاک 2،   طبقه 1 و 2- شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس   

     
     

     

 تلفکس:

 021-88640633