اهداف شرکت

  شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک رفاه در جستجوی ساختاری برای توسعه فناوری های نوین ساخت و ساز ... راه اندازی گردید.

در راستای تحقق این اهداف با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز دنیا و همکاری با نیروی متخصص و کار آمد در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی ساخت و سازهای بانک رفاه و مساحت سازه های تجاری، اداری در سطح ملی و منطقه گردید.


توسعه کمی و کیفی، توسعه در تخصص و تعهد و بالا بردن بهره وری نیروها منشور و فراهم نامه این مجموعه می باشد.


شرکت توسعه ساختمانی رفاه پردیس در بخش ساختمانی با تامین نیازهای ساختمانی عرف بانک  رفاه، ضمن جذب پروژه های مشابه و تعریف اقتصادی پروژه های جدید با رقابت با شرکت های مشابه جاری در بازار ساخت و ساز ، با نگاهی به افق 1400 در جستجوی دستیابی به مرزهای نهایی این حوزه خواهد بود.