این ساختمان در یکی از تقاطع های اصلی شهر کرمان واقع گردیده و با طراحی خاص و ساخت هرمی پیش بینی  می گردد جز خاص ترین پروژه ها در سطح استان کرمان خواهد بود این پروژه با بهره گیری از سیستم های تاسیساتی و مکانیکی برتر در کنار معماری خاص خود به اتمام رسیده و در پایان سال 1396 جهت بهره برداری تحویل کارفرمای محترم گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

مساحت زیر بنا بیش از 4000متر مربع در10طبقه

شامل 1طبقه تجاری

 تحویل قطعی گردیده است.