ساختمان اداری تجاری اداره امور شعب اصفهان

ساختمان اداری-تجاری اداره امور شعب اصفهان با توجه به لزوم نوسازی و باتوجه به حجم مراودات مالی و لزوم افزایش مساحت اداره امور شعب اصفهان پروژه فوق تعریف و در یکی از بهترین مکان های شهر اصفهان و با همکاری دو شرکت وابسته به بانک شرکت توسعه سرمایه رفاه به عنوان کارفرما و شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به عنوان پیمانکار، تحت نظر مستقیم و نظارت مستمر سیستم بانکی با بهره گیری از بروزترین سیستم های کنترل انرژی (ساختمان هوشمند BMS) و ترکیب مناسبی از طراحی و مصالح مرغوب در کمال زیبایی و هماهنگی جز یکی از ساختمان های نمادین و الگو در سطح شهر اصفهان گردیده و در مهر ماه 95 تکمیل و جهت بهره برداری به کارفرما محترم پروژه تحویل گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ زیر بنا بیش از4000متر مربع
در 9طبقه شامل1طبقه تجاری و 6طبقه اداری
تحویل قطعی گردیده است.

 

      

 

   

   

 

نمای داخل