عضویت در کانال تگرام

ساختمان اداری تجاری اداره امور شعب اصفهان

ساختمان اداری تجاری اداره امور شعب اصفهان با توجه به لزوم نوسازی و باتوجه به حجم مراودات  مالی و لزوم افزایش مساحت اداره امور شعب اصفهان پروژه فوق تعریف و در یکی از بهترین مکان های شهر اصفهان و با همکاری دو شرکت وابسته به بانک شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس به عنوان کارفرما و شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به عنوان پیمانکار ,تحت نظر مستقیم و نظارت مستمر سیستم بانکی با بهره گیری از بروزترین سیستم های کنترل انرژی( ساختمان هوشمندBMS)وترکیب مناسبی از طراحی و مصالح مرغوب در کمال زیبایی و هماهنگی جز یکی از ساختمان های نمادین  و الگو در سطح شهر اصفهان گردیده است. ساختمان جدید اداره امور شعب اصفهان در مهر ماه 95تکمیل و جهت بهره برداری به کار فرما محترم پروژه تحویل گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:
متراژ زیر بنا بیش از4000متر مربع
در 9طبقه شامل1طبقه تجاری و 6طبقه اداری
مبلغ کل پیمان73 میلیارد ریال
تحویل قطعی گردیده است.

 

     

 

   

   

 

نمای داخل