عضویت در کانال تگرام

پروژه بهسازی انبار کرج

به منظور بهسازی محوطه وبهره برداری مطلوب وسازماندهی فضاهای انبار کرج و آماده سازی زیر ساخت های زهکشی ,جمع آوری آب های سطحی ,جدول گذاری ,ساخت سکو وبارانداز و اجرای زیر سازی و روسازی محوطه انبار کرج و با توجه به محدودیت های زمانی و لزوم همکاری نزدیک با عوامل انبار با توجه به زنده و جاری بودن فعالیت انبار و زیر نظر نظارت مستقیم بانک وبا کیفیت مطلوب و سرعت بالا احداث و جهت بهره برداری در آبان ماه 1395تحویل کار فرما محترم گردید.

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:
متراژ کل پروژه 13000متر مربع
مبلغ پیمان حدود 9.5 میلیارد ریال
تحویل قطعی گردیده است