پروژه بهسازی مجتمع رفاهی بابلسر

با توجه به فرسوده بودن واحد های اقامتی مجتمع رفاهی بابلسر بانک جهت بازسازی و بهسازی واحدهای اقامتی از طرف اداره املاک بانک رفاه به شرکت ساختمانی ابلاغ گردید، لذا در راستای ایجاد فضای مطلوب و فرح بخش و توجه به کمترین میزان هزینه های ساخت و نگهداری مراحل طراحی و بازسازی پروژه در فاز 1 و 2 به اتمام رسیده و با توجه به رضایت کارفرما و بهره بردار محترم در حال حاضر فاز 3 مراحل بازسازی در دست اقدام می باشد.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

فاز 1 شامل 2 واحد به متراژ 150 متر

فاز 2 شامل 6 واحد به متراژ 450 متر

فاز 3 شامل 20 واحد به متراژ 1530 متر

 

تصاویر تکمیل شده فاز 1 و 2:
 
   
 
   

 

تصاویر در حال اقدام فاز 3: