پروژه ساختمان اداره امور شعب شمال تهران(قلهک)

ساختمان اداره امور شعب شمال تهران با توجه به مشکلات عدیده در اجرای سیستم پایدار سازی گود و تغییرات متعدد روش پایدار سازی مهار متقابل در حال حاضر گود برداری اجرای فونداسیون به اتمام رسیده و سازه اسکلت فلزی پروژه در حال نصب می باشد و تا کنون 51.7% پیشرفت داشته است.  

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

مساحت زیر بنا بیش از 6000متر مربع در16طبقه

شامل 1طبقه تجاری

51.7% پیشرفت فیزیکی