ساختمان تجاری اداری اداره امور شعب یزد

این ساختمان در بلوار اصلی شهر یزد با بهره گیری از فضاهای اداری و شعبه بانک بر اساس شرایط موجود ساختمان در بهترین شکل مقدور و بااستفاده از متریال مناسب و توجه به حداقل هزینه های ممکن تحت نظارت مستقیم و مستمر بانک در اسرع وقت احداث و جهت بهره برداری در آبان ماه 1395 تحویل کارفرمای محترم گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ کل زیر بنا حدود 3000متر در 8طبقه

2طبقه تجاری

 6 طبقه اداری

تحویل قطعی گردیده است.