عضویت در کانال تگرام

ساختمان تجاری اداری اداره امور شعب یزد

  

این ساختمان در بلوار اصلی شهر یزد با بهره گیری از فضاهای اداری و شعبه بانک بر اساس شرایط موجود ساختمان در بهترین شکل مقدور و بااستفاده از متریال مناسب و توجه به حداقل هزینه های ممکن تحت نظارت مستقیم و مستمر بانک در اسرع وقت احداث و جهت بهره برداری در .آبان ماه 1395تحویل .کارفرمای محترم گردید

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:
متراژ کل زیر بنا حدود 3000متر در 8طبقه
2طبقه تجاری
6 طبقه اداری
به مبلغ کل48میلیارد ریال
.تحویل موقت گردیده است