ساختمان تجاری-مسکونی شعبه مرکزی دورود

با توجه به آتش سوزی شعبه مرکزی دورود و آسیب وارده و لزوم تخریب و بازسازی مجدد از طرف اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه پروژه به شرکت توسعه رفاه پردیس واگذار گردید و تا پایان سال 97 با حدود 50 % پیشرفت فیزیکی در مرحله اجرای سیستم تاسیسات مکانیکی و برقی و نازک کاری قراردارد.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ 905 متر مربع
در 3 طبقه ، 1 طبقه مسکونی، 1 طبقه تجاری و 1 طبقه زیرزمین

 

پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود

 

پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود