عضویت در کانال تگرام

پروژه سا ختمان شعبه مرکزی شهرستان بانه

این ساختمان در یکی از میادین اصلی شهر بانه که به عنوان شعبه مرکزی با استفاده از توان مهندسی ,نیروی متخصص و بکار گیری مصالح مرغوب با کیفیت عالی در حداقل زمان ممکن 6 ماه مدت اجرایی و نهایتا در اسفند ماه 1395 تحویل کارفرمای محترم گردید.

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:
زیر بنا حدودا 300متر مربع در 2طبقه
مبلغ کل حدود7میلیارد ریال
تحویل موقت گردیده است.