عضویت در کانال تگرام

پروژه شعبه دراز کلا بابل

 

با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته در محدوده شهرستان بابل پروژه شعبه دراز کلا تعریف گردید ،و با توجه به شرایط جوی نا مساعد و تغییرات نقشه های کارفرمای محترم روند اجرایی پروژه با دقت وسرعت در حال اجرا می باشد و هم اکنون این پروژه در مرحله اتمام اسکلت بتنی پروژه و اتمام نازک کاری محوطه سازی بوده و وفقبرنامه زمان بندی در حال اجرا می باشد.

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:
مساحت زیربنا پروژه : 240 متر مربع
2 طبقه
35%درصد پیشرفت فیزیکی