شعبه بلوارکشاورز ساری

 عملیات اجرایی پروژه تخریب و نوسازی ساختمان شعبه بلوارکشاورز ساری در تابستان سال 98 آغاز و در حال حاضر عملیات خاکبرداری پروژه در دست اقدام می باشد.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ 372 متر مربع زیربنا و 38 مترمربع محوطه
 1/5 طبقه تجاری و 1 طبقه زیرزمین