پروژه ولیعصر

پروژه ولیعصر واقع در پلاک های 1096 و 42348 فرعی از اصلی 70 به مساحت 1375مترمربع به آدرس پایین تر از میدان ونک، خیابان ولیعصر جنب ساختمان بانک رفاه کارگران، با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته از اداره محترم املاک بانک رفاه کارگران جهت اخذ مجوز ساخت از شهرداری به این شرکت واگذار گردید.

متعاقبا این شرکت پس از رفع کلیه موانع موجود نسبت به تهیه دستور نقشه جدید معتبر تا تاریخ 98/03/24 اقدام نموده و با هماهنگی اداره محترم ساختمان نسبت به انتخاب مهندسین مشاور و ذیصلاح (مهندسین مشاور گنو) اقدام نموده است.


مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

درصد تراکم 460%

درصورت تامین پارکینگ و سایز مشخصات فنی، بانک تمایل به افزایش درصد تراکم دارد.