پروژه بهسازی انبار کرج

 به منظور بهسازی محوطه وبهره برداری مطلوب وسازماندهی فضاهای انبار کرج و آماده سازی زیر ساخت های زهکشی، جمع آوری آب های سطحی، جدول گذاری، ساخت سکو و بارانداز و اجرای زیر سازی و روسازی محوطه انبار کرج و با توجه به محدودیت های زمانی و لزوم همکاری نزدیک با عوامل انبار با توجه به زنده و جاری بودن فعالیت انبار و زیر نظر نظارت مستقیم بانک وبا کیفیت مطلوب و سرعت بالا احداث و جهت بهره برداری در آذر ماه 1395 تحویل کارفرمای محترم گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ کل پروژه 13000متر مربع

تحویل قطعی گردیده است.

 

 

 

بهسازی انبار کرج بهسازی انبار کرج بهسازی انبار کرج