پروژه بهسازی مجتمع رفاهی بابلسر

با توجه به فرسوده بودن واحد های اقامتی مجتمع رفاهی بابلسر بانک جهت بازسازی و بهسازی واحد های اقامتی از طرف اداره املاک بانک رفاه به شرکت ساختمانی ابلاغ گردید، لذا در راستای ایجاد فضای مطلوب و فرح بخش و توجه به کمترین میزان هزینه های ساخت و نگهداری مراحل طراحی و بازسازی پروژه در فاز 1 و 2 و 3 به اتمام رسیده و به بهره بردار محترم تحویل گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

فاز 1 شامل 2 واحد به متراژ 150 متر

فاز 2 شامل 6 واحد به متراژ 450 متر

فاز 3 شامل 20 واحد به متراژ 1530 متر

 

تصاویر تکمیل شده فاز 1 و  2 و 3:
 
پروژه واحدهای اقامتی مجمتع رفاهی بابلسر پروژه واحدهای اقامتی مجتمع رفاهی بابلسر پروژه واحدهای اقامتی مجتمع رفاهی بابلسر

 

پروژه واحدهای اقامتی مجمتع رفاهی بابلسر پروژه واحدهای اقامتی مجمتع رفاهی بابلسر پروژه واحدهای اقامتی مجمتع رفاهی بابلسر

 

پروژه واحدهای اقامتی مجمتع رفاهی بابلسر پروژه واحدهای اقامتی مجتمع رفاهی بابلسر پروژه واحدهای اقامتی مجتمع رفاهی بابلسر