ساختمان تجاری اداری اداره امور شعب یزد

این ساختمان در بلوار اصلی شهر یزد با بهره گیری از فضاهای اداری و شعبه بانک بر اساس شرایط موجود ساختمان در بهترین شکل مقدور و با استفاده از متریال مناسب و توجه به حداقل هزینه های ممکن تحت نظارت مستقیم و مستمر بانک در اسرع وقت احداث و جهت بهره برداری در آبان ماه 1395 تحویل کارفرمای محترم گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ کل زیر بنا حدود 3000متر در 8طبقه

2طبقه تجاری

 6 طبقه اداری

تحویل قطعی گردیده است.

  

ساختمان اداره امور شعب یزد   ساختمان اداره امور شعب یزد

 

ساختمان اداره امور شعب یزد ساختمان اداره امور شعب یزد ساختمان اداره امور شعب یزد