ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران

این پروژه با مشارکت مستقیم بانک، جهت ساخت یکی از ساختمان های اصلی و شعبه منتخب واقع در خیابان بلوار کشاورز و با استفاده از بهترین و بروزترین سیستم های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی و تحت نظارت مستمر اجرا و با توجه به مشکلات متعدد ناشی از تغییرات در نقشه ها در کمترین زمان ممکن، با دقت و کیفیت بالا ساخته و در دی ماه 1395 تحویل گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ کل زیر بنا بیش از10000مترمربع در 13طبقه

17واحد اداری و یک طبقه تجاری

مبلغ کارکرد بیش از 267 میلیارد ریال

تحویل قطعی گردیده است.

آدرس: بلوار کشاورز نرسیده به میدان ولیعصر روبروی بیمارستان پارس

 

ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران

 

ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران     ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران

 

ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران

 

ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران

 

ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران

 

ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران   ساختمان اداری تجاری بلوار کشاورز تهران