ساختمان تجاری-مسکونی شعبه مرکزی دورود

با توجه به آتش سوزی شعبه مرکزی دورود و آسیب وارده و لزوم تخریب و بازسازی مجدد از طرف اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه در مرداد ماه 1397 به شرکت توسعه رفاه پردیس واگذار گردید. لذا در حال حاضر کلیه مراحل ساختمانی پروژه به اتمام رسیده است و در شهریور ماه 1398 تحویل موقت گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

متراژ 905 متر مربع
در 3 طبقه ، 1 طبقه مسکونی، 1 طبقه تجاری و 1 طبقه زیرزمین

 

 

پروژه شعبه مرکزی دورود        پروژه شعبه مرکزی دورود

 

پروژه شعبه مرکزی دورود        پروژه شعبه مرکزی دورود

 

پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود

 

پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود

 

پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود پروژه شعبه مرکزی دورود