پروژه سا ختمان شعبه مرکزی شهرستان بانه

این ساختمان در یکی از میادین اصلی شهر بانه که به عنوان شعبه مرکزی با استفاده از توان مهندسی ,نیروی متخصص و بکار گیری مصالح مرغوب با کیفیت عالی در حداقل زمان ممکن 6 ماه مدت اجرایی و نهایتا در اسفند ماه 1395 تحویل کارفرمای محترم گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

زیر بنا حدودا 300متر مربع در 2طبقه

تحویل قطعی گردیده است.