پروژه شعبه دراز کلا بابل

 با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از طرف اداره مهندسی ساختمان در محدوده شهرستان بابل پروژه درازکلا تعریف گردید و با وجود شرایط جوی نامساعد و تغییرات نقشه ها از سوی کارفرمای محترم، روند اجرایی پروژه با دقت و سرعت به اتمام رسید و در پایان تابستان 1396 جهت بهره برداری به کارفرمای محترم تحویل گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

مساحت زیربنا پروژه : 240 متر مربع

2 طبقه

تحویل قطعی گردیده است