عضویت در کانال تگرام

پروژه اداری –تجاری سر خواجه گرگان

 

 

  

این ساختمان در یکی از خیابان های اصلی شهرستان گرگان واقع گردیده که با توجه به قرار گیری در منطقه تحت نظارت میراث فرهنگی با حساسیت های خاص طراحی و با بهترین کیفیت در زمانی کمتر از 9ماه احداث و در خرداد ماه 1395تحویل کار فرما محترم گردید.

 

مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد:

 متراژ کل 500متر مربع در 2.5طبقه

 به مبلغ کل 9میلیارد ریال

 تحویل موقت گردیده است