مطالب

پیشرفت فیزیکی پروژه بلوارکشاورز ساری

پروژه ساختمان شعبه بلوارکشاورز ساری 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد و موارد سنگ کاری نمای شرقی، کاشی و سرامیک زیرزمین و سقف کاذب در حال اجرا است که در روزهای آتی اجناس مورد نظر اعم از پکیج، پمپ آب و منبع آب و غیره خریداری و وارد پروژه میگردد.