مطالعات و سرمایه گذاری

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد بدیهی است این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

ادامه مطلب

طراحی اجرا و نظارت

این شرکت در پروژه های جاری خود نظیر هتل و ساختمان اداری و تجاری از روش های نوین EPCوEPCFاستفاده نموده و پروژه های پیمانکار و اجرایی خود را با رعایت استانداردهای اجرایی و فنی در همکاری با مهندسین مشاور محترم طراحی و اجرا نموده است.

ادامه مطلب

مدیریت طرح و اجرا

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد بدیهی است این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

ادامه مطلب

 

 

آخرین اخبار

 

   

 

  بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه ساختمان شعبه میدان جهاد

  ادامه مطلب

  14 مهر 1399

 

 

 

 
                         
 
 
                       مقالات مرتبط
 

   

 

  بازدید از پروژه علوم پزشکی خراسان شمالی

  ادامه مطلب

  14 مهر 1399

 

       
 
 
 
 
 
   

 

  آغاز عملیات بهسازی پروژه مجتمع رفاهی بابلسر در پایان شهریور ماه

  ادامه مطلب

  1 مهر 1399

 

   >> مراحل اخذ پروانه ساختمان
          بیشتر بخوانید...
   
         
 
   

 

  اولین جلسه فاز جدید عملیات بهسازی پروژه مجتمع رفاهی بابلسر

  ادامه مطلب

  25 شهریور 1399

 

 
 
 
     >> چالش های ساخت و ساز 
   

 

 اهم فعالیت های انجام شده پروزه ساختمان سهیل

  ادامه مطلب

  23 شهریور 1399

 

        بیشتر بخوانید...
   
   
   
   
   

 

 بازدید و جلسه کارگاهی پروژه قلهک

  ادامه مطلب

  19 شهریور 1399

 

 
   
   
   
   
   

شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

Refah Pardis Construction Development Co