گزارش بازدید از پروژه بابلسر

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

گزارش بازدید از پروژه بابلسر
گزارش بازدید از پروژه بابلسر
گزارش بازدید از پروژه بابلسر
گزارش بازدید از پروژه بابلسر
گزارش بازدید از پروژه بابلسر

گزارش بازدید از پروژه بابلسر

در تاریخ 1400/07/21 مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت از محل پروژه بابلسر بازدید و در جریان روند اجرایی بهسازی واحدهای مدیریتی قرار گرفته و همچین آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم در تصحیح و تسریع روند اجرا دستورات لازم را ابلاغ نمودند.

Enter your keyword