برد غرور آفرین کشتی گیران ایرانی

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برد غرور آفرین کشتی گیران ایرانی

برد غرور آفرین کشتی گیران ایرانی

پیروزی مقتدرانه و ارزشمند دو شیرمرد ایران حسن یزدانی و امیرحسین زارع که موجب خوشنودی قلوب مردم عزیز ایران شدند را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

به امید استمرار این پیروزی در تمامی صحنه های ورزشی کشور.

Enter your keyword