برگزاری مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره
برگزاری مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره

برگزاری مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره

مراسم معارفه عضو محترم هیأت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس برگزار شد. در مراسمی امروز با حضور جناب آقای میرزازاده معاون محترم اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتهای بانک رفاه از زحمات جناب آقای رحمانی خلیلی ریاست هیأت مدیره تقدیر و ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی طی اهدا حکم، جناب آقای کاظمی به سمت عضو هیأت مدیره منصوب گردید.

Enter your keyword