تصویب صورت های مالی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس در مجمع عمومی عادی سالیانه

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

تصویب صورت های مالی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس در مجمع عمومی عادی سالیانه

تصویب صورت های مالی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس در مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 در روز یکشنبه 29 خرداد ماه 1401 در سالن کنفرانس ساختمان ولیعصر(عج) بانک رفاه کارگران به ریاست آقای سیدی معاون مدیرعامل در امور مالی برگزار گردید. در این جلسه مدیرمالی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به ارائه گزارش هیأت مدیره و عملکرد این شرکت و تشریح صورتهای مالی در سال 1400 پرداخت و جزئیات عملکرد شرکت در سال 1400و برنامه های آتی شرکت مورد بحث و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت و انتظارات سهامداران و تکالیف مجمع در سال آینده معین و قابل پیگیری اعلام شد.

در ادامه جلسه مجمع، گزارش حسابرس مسـتقل و بازرس قانونی مؤسسـه حسابرسـی مذکور قرائت  و پس از ارائه پاسخ­‌های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت­های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400، عملکرد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه رسید.

Enter your keyword