جلسه مدیرعامل با اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و شرکت گنو

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

جلسه مدیرعامل با اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و شرکت گنو
جلسه مدیرعامل با اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و شرکت گنو

جلسه مدیرعامل با اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و شرکت گنو

جلسه بررسی روند اخذ پروانه ساختمان شماره 2 ولیعصر در روز شنبه مورخ 1400/02/10 با حضور مدیران و نمایندگان اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه و شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس و شرکت مهندسین مشاور گنو برگزار گردید.

در این جلسه تسریع در روند اخذ پروانه و تکمیل نقشه های پروژه  و اخذ تاییدیه های لازم از شهرداری و سازمان های ذیربط و همچنین نحوه ادامه همکاری فی مابین مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

Enter your keyword