سلیمانی راد خبر داد: پروژه ساختمان شعبه جهاد تحویل موقت گردید

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

سلیمانی راد خبر داد:  پروژه ساختمان شعبه جهاد تحویل موقت گردید
سلیمانی راد خبر داد:  پروژه ساختمان شعبه جهاد تحویل موقت گردید
سلیمانی راد خبر داد:  پروژه ساختمان شعبه جهاد تحویل موقت گردید

سلیمانی راد خبر داد: پروژه ساختمان شعبه جهاد تحویل موقت گردید

پروژه ساختمان ميدان جهاد صبح روز یکشنبه مورخه 99/11/12 تحويل گرديد.
در اين مراسم كه با حضور آقايان سليماني راد، مديرعامل شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس، رشیدی مهندس ناظر بانك رفاه كارگران، اعضا محترم اداره مهندسي، اداره حسابداري و نماينده شركت در محل شعبه میدان جهاد برگزار شد، پروژه بازدید و تحویل موقت گردید.

لازم به ذکر است این پروژه در مدت 5 ماه تکمیل و به زودی به بهره برداری نهایی خواهد رسید.

 

Enter your keyword