بهسازی ساختمان شرکت کارگزاری بانک رفاه(دادمان)

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: در حال انجام
  • موقعيت / زير بنا: تهران- بلوار دادمان
  • كارفرما: کارگزاری بانک رفاه کارگران
  • بخش: پروژه هاي درحال تكميل
درباره پروژه:

پروژه بهسازی ساختمان مرکزی کارگزاری بانک رفاه کارگران در حال اجرا

ساير اطلاعات پروژه

 

کارفرما شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
مساحت زیربنا 600 مترمربع
پیشرفت فیزیکی
تحویل موقت

Enter your keyword