پروژه بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: در حال انجام
  • موقعيت / زير بنا: بابلسر/ 3960 مترمربع
  • كارفرما: اداره املاک بانک رفاه کارگران
  • بخش: پروژه هاي درحال تكميل
درباره پروژه:

پروژه بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر در حال آماده سازی

ساير اطلاعات پروژه

بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر

قرارداد

تاریخ شروع

مساحت زیربنا

پیشرفت فیزیکی

فاز 1- بهسازی واحدهای 1 و 3

1397/03/01

100%

فاز2- بهسازی واحدهای 13 الی 18

1397/05/13

100%

فاز3- بهسازی واحدهای 4 الی 12 و 19 الی 29

1397/10/03

1530 مترمربع

100%

فاز4- بهسازی 48 واحد

1399/06/24

3960 مترمربع

100%

 جمع آوری و اجرای مجدد پوشش بام (48 واحد)

1399/12/23

4160 مترمربع

100%

 بهسازی واحدهای مدیریتی

1400/05/24

800 مترمربع

99%

 بهسازی پیاده رو و سیستم آبرسانی (48 واحد)  1400/10/15

1900 مترمربع

100%

Enter your keyword