پروژه بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر (فاز4)

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: در حال انجام
  • موقعيت / زير بنا: بابلسر/ 3960 مترمربع
  • كارفرما: اداره املاک بانک رفاه کارگران
  • بخش: پروژه هاي درحال تكميل
درباره پروژه:

فاز 4 پروژه بهسازی واحد های مجتمع آموزشی، رفاهی بابلسر در حال آماده سازي

ساير اطلاعات پروژه
کارفرما اداره املاک بانک رفاه
پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
مساحت زیربنا 3960 مترمربع
تاریخ عقد قرارداد 1399/06/24
تعداد واحدها  48 واحد
پیشرفت فیزیکی  % 99

Enter your keyword