پروژه شعبه بلوار كشاورز ساری بانك رفاه كارگران

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: آبان 1399
  • موقعيت / زير بنا: ساری / 327/5 مترمربع
  • بخش: پروژه هاي خاتمه يافته
درباره پروژه:

کارفرما اداره امورشعب استان مازندران بانک رفاه پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس دستگاه نظارت اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه کارگران تاریخ عقد قرارداد تیر ماه 1398 مساحت زیربنا 327/5 مترمربع مساحت محوطه سازی 38/72 مترمربع تاریخ تحویل آبان ماه 1399

ساير اطلاعات پروژه
کارفرما اداره امورشعب استان مازندران بانک رفاه
پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
دستگاه نظارت اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه کارگران
تاریخ عقد قرارداد تیر ماه 1398
مساحت زیربنا 327/5 مترمربع
مساحت محوطه سازی 38/72 مترمربع
تاریخ تحویل آبان ماه 1399

Enter your keyword