پروژه ساختمان بانك رفاه كارگران ميدان جهاد

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: بهمن 1399
  • موقعيت / زير بنا: تهران
  • بخش: پروژه هاي خاتمه يافته
درباره پروژه:

کارفرما تکمیل ساختمان شعبه میدان جهاد پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس تاریخ عقد قرارداد شهریور 1399 مساحت زمین 233/5 مترمربع مساحت ساختمان 105 متر مربع تاریخ تحویل بهمن 1399

ساير اطلاعات پروژه


کارفرما تکمیل ساختمان شعبه میدان جهاد
پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
تاریخ عقد قرارداد شهریور 1399
مساحت زمین 233/5 مترمربع
مساحت ساختمان 105 متر مربع
تاریخ تحویل بهمن 1399

Enter your keyword