پروژه شعبه مرکزی و مهمانسرای دورود بانک رفاه کارگران

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: شهریور 1398
  • موقعيت / زير بنا: درود - 905/5 مترمربع
  • كارفرما: شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
  • بخش: پروژه هاي خاتمه يافته
درباره پروژه:

1 طبقه منفی (پارکینگ) – همکف و نیم طبقه تجاری و طبقه1 مسکونی

ساير اطلاعات پروژه
کارفرما اداره امورشعب استان لرستان بانک رفاه
پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
تاریخ عقد قرارداد دی 1397
زیربنا 905/5 مترمربع
تعداد طبقات ا طبقه منفی (پارکینگ) – همکف و نیم طبقه تجاری و طبقه1 مسکونی
تاریخ تحویل شهریور 1398

Enter your keyword