پروژه اداره امور شعب شمال تهران(قلهک) بانک رفاه کارگران

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

اطلاعات پروژه
  • زمان تحويل: درحال انجام
  • موقعيت / زير بنا: تهران/6200 مترمربع
  • كارفرما: اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه
  • بخش: پروژه هاي خاتمه يافته
درباره پروژه:

    کارفرما اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس مساحت زیربنا 6200 مترمربع(تراکم 100درصدی) تعداد طبقات 8 طبقه منفی(پارکینگ)- همکف و 7 طبقه کاربری اداری و تجاری حجم خاکبرداری 11320 مترمربع(ارتفاع گود 24/5-) پیشرفت فیزیکی 100%

ساير اطلاعات پروژه

 

 

کارفرما اداره مهندسی ساختمان بانک رفاه
پیمانکار شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
مساحت زیربنا 6200 مترمربع(تراکم 100درصدی)
تعداد طبقات 8 طبقه منفی(پارکینگ)- همکف و 7 طبقه کاربری اداری و تجاری
حجم خاکبرداری 11320 مترمربع(ارتفاع گود 24/5-)
پیشرفت فیزیکی 100%

Enter your keyword