پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال نو

آقای سلیمانی راد در آخرین جلسه سال 1400 که با حضور اعضاء محترم هیأت مدیره و کارکنان شرکت تشکیل گردید، عید باستانی نوروز را تبریک و تهنیت عرض نمودند و سالی پر ثمر و خیر برکت و شادمانی و سلامتی برای ملت ایران علی الخصوص کلیه همکاران مسئلت داشتند.

Enter your keyword