بايگاني خبرها

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)
بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)

بازدید آقای سلیمانی راد از پروژه اداره امورشعب شمال تهران(قلهک)

در تاریخ 1400/03/17 جناب آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس از پروژه قلهک بازدید نمودند. در این بازدید ایشان ضمن خسته نباشید و تشکر از کارکنان، دستور تحویل موقت پروژه را در اوایل تیرماه به عوامل اجرایی تأکید کردند.

ادامه مطلب
انتصاب جناب آقای رحمانی خلیلی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف

انتصاب جناب آقای رحمانی خلیلی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف

  در تاریخ 1400/03/10 جناب آقای محمد رحمانی خلیلی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه رفاه فرازان هدف انتصاب گردیدند. ضمن عرض تبریک و با آرزوی توفیقات عالیه از زحمات ایشان در این شرکت تقدیر و تشکر به عمل می آید. (روابط […]

ادامه مطلب
بازديد مديرعامل شركت از پروژه ساختمان شعبه ميدان جهاد

بازديد مديرعامل شركت از پروژه ساختمان شعبه ميدان جهاد

بازدید جناب آقای سلیمانی راد مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس مورخ 99/07/14 از روند اجرایی پروژه ساختمان شعبه میدان جهاد بانک رفاه کارگران مشخصات اجمالی پروژه به شرح ذیل می باشد: تاریخ عقد قرارداد 99/06/23 مساحت زمین 233/5 مترمربع مساحت ساختمان موجود 105 مترمربع کل مساحت ساختمانی توسعه یافته 82 مترمربع کل مساحت […]

ادامه مطلب
جلسه تودیع آقای مهندس داریوش کهریزی
جلسه تودیع آقای مهندس داریوش کهریزی
جلسه تودیع آقای مهندس داریوش کهریزی
جلسه تودیع آقای مهندس داریوش کهریزی

جلسه تودیع آقای مهندس داریوش کهریزی

در جلسه اي که با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و همکاران این شرکت برگزار شد، ریاست هیئت مدیره جناب آقای رحمانی خلیلی ضمن عرض تبریک به آقای سلیمانی راد، از زحمات بی شائبه مدیرعامل پیشین تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

ادامه مطلب

Enter your keyword