بايگاني خبرها

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

برگزاری مراسم معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

جلسه معارفه سرپرست محترم شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس، با حضور معاونت محترم اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها و ریاست اداره املاک بانک رفاه کارگران و اعضاء هیأت مدیره و مدیران شرکت مورخ 1401/12/16 برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای محمد مهدوی به عنوان سرپرست جدید شرکت معرفی و حکم انتصاب وی تقدیم […]

ادامه مطلب
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس، با حضور ریاست محترم اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه کارگران و اعضاء هیأت مدیره و مدیران مورخ 1401/08/25 برگزار گردید. در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر نوری، جناب آقای دکتر هاشمی به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی […]

ادامه مطلب
تصویب صورت های مالی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس در مجمع عمومی عادی سالیانه

تصویب صورت های مالی شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس در مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 در روز یکشنبه 29 خرداد ماه 1401 در سالن کنفرانس ساختمان ولیعصر(عج) بانک رفاه کارگران برگزار گردید

ادامه مطلب

Enter your keyword