سخن مديرعامل

شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس

سخن مديرعامل

خداوند متعال را شاکر و خرسنديم که در ظل توجهات حق تعالی، در کنار مديران ساعي بانك رفاه كارگران، مدیران و كاركنان پرتلاش و فرهيخته شركت ساختماني توسعه رفاه پرديس با بهره گیری از سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص و متعهد با استعانت از ذات اقدس حق و اعتقاد به ارزش های الهی در جهت ارائه خدمات […]

ادامه مطلب

Enter your keyword