مطالعات و سرمایه گذاری

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد بدیهی است این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

ادامه مطلب

طراحی اجرا و نظارت

این شرکت در پروژه های جاری خود نظیر هتل و ساختمان اداری و تجاری از روش های نوین EPCوEPCFاستفاده نموده و پروژه های پیمانکار و اجرایی خود را با رعایت استانداردهای اجرایی و فنی در همکاری با مهندسین مشاور محترم طراحی و اجرا نموده است.

ادامه مطلب

مدیریت طرح و اجرا

بررسی های اقتصادی و مالی پروژه های مربوط به ابنیه ساختمان و امکان سنجی های اقتصادی و اجرایی نیز از فعالیتهای شاخص این مجموعه می باشد بدیهی است این شرکت با رویکرد استفاده از توانمندیهای تخصصی در این زمینه نیز فعالیتهای انجام شده است.

ادامه مطلب

 

 

آخرین اخبار

 

   

 

  شهادت اسوه خدمت و دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر فخری زاده

  ادامه مطلب

  14 مهر 1399

 

 

 

 
                         
 
 
                       مقالات مرتبط
 

   

 

   تحویل موقت پروژه ساری

   ادامه مطلب

   30 مهر 1399

 

       
 
 
 
 
 
   

 

  بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه ساختمان شعبه میدان جهاد

   ادامه مطلب

   14 مهر 1399

 

   >> مراحل اخذ پروانه ساختمان
          بیشتر بخوانید...
   
         
 
   

 

 بازدید از پروژه علوم پزشکی خراسان شمالی

  ادامه مطلب

  14 مهر 1399

 

 
 
 
     >> چالش های ساخت و ساز 
   

 

  آغاز عملیات بهسازی پروژه مجتمع رفاهی بابلسر در پایان شهریور ماه

  ادامه مطلب

  1 مهر 1399

 

 

        بیشتر بخوانید...
   
   
   
   
   

 

 اولین جلسه فاز جدید عملیات بهسازی پروژه مجتمع رفاهی بابلسر

  ادامه مطلب

  25 شهریور 1399

 

 
   
   
   
   
   

شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس

Refah Pardis Construction Development Co